Aglomeracja Wałbrzyska

Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej

Projekt  pn. „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”  realizowany  jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - Konkurs Dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności i jakości usług publicznych ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Liderem projektu jest Gmina Wałbrzych. Ponadto, w projekcie biorą udział gminy: Mieroszów, Radków, Szczawno-Zdrój, Kamienna Góra, Walim, Świebodzice, Jedlina Zdrój, Gmina Miejska Nowa Ruda i Gmina Nowa Ruda. Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności usług publicznych w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez usprawnienie systemu ich świadczenia mieszkańcom.

NAJNOWSZE WYDARZENIA

Zawarto umowę na opracowanie „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej” dla Aglomeracji Wałbrzyskiej

Data dodania: 2014-07-07

W dniu 25 czerwca 2014r. zawarto umowę z firmą ATMOTERM S.A., z siedzibą w Opolu  na opracowanie „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej” dla wybranych Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Opracowanie dotyczy 15 gmin wchodzących w skład AW, tj.: Gminy Wałbrzych, Gminy Boguszów-Gorce, Gminy Czarny Bór, Gminy Głuszyca, Gminy Jedlina-Zdrój, Gminy miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Lubawka, Gminy Mieroszów, Gminy miejskiej Nowa Ruda, Gminy Nowa Ruda, Gminy Stare Bogaczowice, Gminy Szczawno-Zdrój, Gminy Świebodzice, Gminy Walim.

Nowy Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu

Data dodania: 2014-06-11

Od miesiąca maja bieżącego roku w Wałbrzychu przy Pl. Magistrackim 1 działa Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE). Lokalny Punkt Informacyjny zapewnia bezpłatną informację na temat wsparcia z funduszy europejskich dla mieszkańców województwa dolnośląskiego. 

Aglomeracja Wałbrzyska na podium

Aglomeracja Wałbrzyska na podium

Data dodania: 2014-06-06

Aglomeracja Wałbrzyska została laureatem konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania” – Razem dla Rozwoju, zajmując drugie miejsce w kategorii „współpraca międzysamorządowa”.

Skorzystaj z dofinansowania

Data dodania: 2014-05-29

Szczawno-Zdrój

Mieszkańcy Szczawna-Zdroju chcący zmodernizować swoje kotłownie mają teraz na to szansę. Dotyczy to budynków jednorodzinnych, których właściciele chcieliby postawić na nowoczesność i zlikwidować emisję szkodliwych zanieczyszczeń powstających na skutek spalania węgla w domowych piecach.