Aglomeracja Wałbrzyska

Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej

NAJNOWSZE WYDARZENIA

Podnoszenie jakości usług publicznych w Aglomeracji Wałbrzyskiej

Data dodania: 2014-11-20

Dobiega końca realizacja pierwszego wspólnego projektu partnerskiego realizowanego  przez 10 jednostek samorządu terytorialnego Aglomeracji Wałbrzyskiej, które dostrzegły konieczność podniesienia jakości i dostępności usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców.

Atrakcje Dolnego Śląska na telebimach

Atrakcje Dolnego Śląska na telebimach

Data dodania: 2014-11-06

Gmina Wałbrzych zakończyła realizację projektu „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej. 

Otwarcie Starej Kopalni w Wałbrzychu

Otwarcie Starej Kopalni w Wałbrzychu

Data dodania: 2014-11-03

Dobiega końca realizacja jednej z najciekawszych rewitalizacji w Europie.

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Data dodania: 2014-10-16

Konsultacje projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” prowadzone były na terenie całej Aglomeracji Wałbrzyskiej w terminie 04.08.-07.09.2014 r. Treść dokumentu wraz z zaproszeniem do udziału w konsultacjach opublikowana została na stronach internetowych każdej z Gmin – Członków Aglomeracji Wałbrzyskiej.