Aglomeracja Wałbrzyska

Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej

NAJNOWSZE WYDARZENIA

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz projektu Prognozy oddziaływania na środowisko”

Data dodania: 2015-01-26

Prezydent Miasta Wałbrzycha Pan Roman Szełemej, w nawiązaniu do rozpoczętych konsultacji społecznych, zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, poświęconym zagadnieniom w zakresie projektu dokumentu pn.:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Data dodania: 2015-01-21

Prezydent Miasta Wałbrzycha Pan Roman Szełemej, w nawiązaniu do rozpoczętych konsultacji społecznych, zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, poświęconym zagadnieniom w zakresie projektu dokumentu pn.:

„Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Aglomeracji Wałbrzyskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Data dodania: 2015-01-19

 

Szanowni Państwo,

Lider Aglomeracji Wałbrzyskiej, Prezydent Wałbrzycha Pan Roman Szełemej, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko.

Zaproszenie do do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii ZIT dla AW"

Data dodania: 2015-01-15

 

Szanowni Państwo,

Lider Aglomeracji Wałbrzyskiej, Prezydent Wałbrzycha Pan Roman Szełemej, zaprasza do udziału
w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko
projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”
.