Aglomeracja Wałbrzyska

Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej

Projekt  pn. „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”  realizowany  jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - Konkurs Dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności i jakości usług publicznych ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Liderem projektu jest Gmina Wałbrzych. Ponadto, w projekcie biorą udział gminy: Mieroszów, Radków, Szczawno-Zdrój, Kamienna Góra, Walim, Świebodzice, Jedlina Zdrój, Gmina Miejska Nowa Ruda i Gmina Nowa Ruda. Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności usług publicznych w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez usprawnienie systemu ich świadczenia mieszkańcom.

NAJNOWSZE WYDARZENIA

Innowacja w oddziałach przedszkolnych

Innowacja w oddziałach przedszkolnych

Data dodania: 2014-04-22

Dobromierz

Na terenie gminy Dobromierz działają obecnie 4 oddziały rocznego, obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, taw. „zerówki". W ubiegłym roku samorząd złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Innowacja w oddziałach przedszkolnych - dostosowujemy się do potrzeb najmłodszych". Rozpatrzono go pozytywnie i wójt Jerzy Ulbin już podpisał umowę z Województwem Dolnośląskim.

Dom, który urzeka słoneczną magią barw

Dom, który urzeka słoneczną magią barw

Data dodania: 2014-04-16

Nowa Ruda

Wraz z początkiem roku rozpoczął działalność Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Dorosłych w Słupcu. Uruchomienie go było możliwe dzięki staraniom władz miasta, które na ten cel pozyskały dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 409.120,00 zł. Niespełna miesiąc temu placówkę uroczyście i hucznie otwarto!


Po pierwsze prawie miliard

Po pierwsze prawie miliard

Data dodania: 2014-04-14

Aglomeracja Wałbrzyska triumfuje. Pierwszym twardym konkretem 2-letniej pracy jest ponad 900 mln zł przeznaczonych dla 23 gmin w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. A to dopiero początek…

18 min na inwestycje w 2013!

18 min na inwestycje w 2013!

Data dodania: 2014-04-10

Strzegom

Świetnie wyglądają wydatki na inwestycje w gminie Strzegom.

W roku 2013 wpłynęło na nie prawie 18 milionów złotych, z czego prawie 5 min to środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych (europejskich i krajowych). W roku 2014 na zadania inwestycyjne w mieście i sołectwach gminy Strzegom zaplanowano ponad 20 milionów !