Aglomeracja Wałbrzyska

Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej

NAJNOWSZE WYDARZENIA

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Data dodania: 2015-04-14

Prezydent Miasta Wałbrzycha Roman Szełemej, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn.

„Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Gmina Strzegom przystąpiła do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN)

Data dodania: 2015-03-13

Gmina Strzegom przystąpiła do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN). Na opracowanie PGN Gmina Strzegom otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Podsumowanie konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii ZIT

Data dodania: 2015-03-04

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

„Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz projektu Prognozy oddziaływania na środowisko”

Data dodania: 2015-01-26

Prezydent Miasta Wałbrzycha Pan Roman Szełemej, w nawiązaniu do rozpoczętych konsultacji społecznych, zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, poświęconym zagadnieniom w zakresie projektu dokumentu pn.:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko