Aglomeracja Wałbrzyska

Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej

Projekt  pn. „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”  realizowany  jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - Konkurs Dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności i jakości usług publicznych ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Liderem projektu jest Gmina Wałbrzych. Ponadto, w projekcie biorą udział gminy: Mieroszów, Radków, Szczawno-Zdrój, Kamienna Góra, Walim, Świebodzice, Jedlina Zdrój, Gmina Miejska Nowa Ruda i Gmina Nowa Ruda. Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności usług publicznych w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez usprawnienie systemu ich świadczenia mieszkańcom.

NAJNOWSZE WYDARZENIA

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Data dodania: 2014-10-17

Konsultacje projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” prowadzone były na terenie całej Aglomeracji Wałbrzyskiej w terminie 04.08.-07.09.2014 r. Treść dokumentu wraz z zaproszeniem do udziału w konsultacjach opublikowana została na stronach internetowych każdej z Gmin – Członków Aglomeracji Wałbrzyskiej. 

Szczawno inwestuje w sport!

Szczawno inwestuje w sport!

Data dodania: 2014-09-30

Szczawno-Zdrój

Wyraźnie widać postępy w dwóch dużych  inwestycjach w Szczawnie-Zdroju. Przy ul. Słonecznej gmina postawiła na budowę budynku hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą. Trwa także  zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe części terenu Wzgórza Gedymina i Słonecznej Polany. Na te zadania Szczawno wyda ponad 10 milionów złotych!

Będzie kolej z Jedliny do Świdnicy?

Będzie kolej z Jedliny do Świdnicy?

Data dodania: 2014-09-26

Jedlina-Zdrój

Pod koniec lipca w Urzędzie Miasta w Jedlinie - Zdroju debatowano o odtworzeniu linii kolejowej nr 285 z Jedliny-Zdroju do Świdnicy. W spotkaniu udział wzięli: członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Jerzy Tutaj, prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek, wójt gminy Walim Adam Hausman, przedstawiciel Stowarzyszenia „Sowiogórskiego Bractwa Kolejowego" Rafał Wiernicki oraz Leszek Orpel, burmistrz Jedliny.

Klaster Wałbrzyskie Surowce

Klaster Wałbrzyskie Surowce

Data dodania: 2014-09-26

Koordynator Klastra Wałbrzyskie Surowce – Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. - zaprasza przedsiębiorców z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej, działających w branży eksploatacji surowców skalnych i ich przetwarzania, do współpracy na rzecz rozwoju branży surowców skalnych.