Aglomeracja Wałbrzyska

Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej

NAJNOWSZE WYDARZENIA

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dot. 25 przystanków autobusowych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Data dodania: 2015-07-21

Zgodnie z założeniami realizowanego projektu oraz Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego, Gmina Wałbrzych – lider Aglomeracji Wałbrzyskiej - przystąpiła do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy przystanków autobusowych dla miejscowości znajdujących się na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Podsumowanie konsultacji społecznych

Data dodania: 2015-07-14

„Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025
dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” (ZPTP)

Dokonując podsumowania konsultacji społecznych projektu „Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, dziękujemy serdecznie za liczne zainteresowanie wszystkim osobom, które zechciały zapoznać się i wyrazić swoją opinię na temat zaprezentowanych planów rozwoju transportu publicznego na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.

„Europa to my”

Data dodania: 2015-06-18

Mieszkańcy Aglomeracji Wałbrzyskiej!

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Radio Zet i Telewizja Polska Program 1 organizują akcję informacyjną „Europa to my”.

Konferencja Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

Data dodania: 2015-06-15

Szanowni Państwo,

Lider Aglomeracji Wałbrzyskiej, Prezydent Wałbrzycha Pan Roman Szełemej, zaprasza do udziału
w konferencji rozpowszechniającej założenia „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020
z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.