Aglomeracja Wałbrzyska

Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej

NAJNOWSZE WYDARZENIA

Kolejne gminy przyjęły do realizacji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Data dodania: 2015-09-28

We wrześniu 2015 r. Rada Miejska w Nowej Rudzie oraz Rada Gminy Nowa Ruda przyjęły do realizacji Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

Podsumowanie realizacji projektu

Data dodania: 2015-09-10

W grudniu 2013 roku Gmina Wałbrzych uzyskała dofinansowanie na realizację projektu nr 45/MOF/2/2013 pod nazwą "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego". Termin zakończenia projektu przypadł na 31 sierpnia 2015 roku.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęty do realizacji

Data dodania: 2015-09-09

W sierpniu 2015 r. Rada Miejska Wałbrzycha, Rada Miasta Jedliny-Zdrój oraz Rada Miejska w Lubawce przyjęły do realizacji Plany Gospodarki Niskoemisyjnej.

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dot. 25 przystanków autobusowych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Data dodania: 2015-07-21

Zgodnie z założeniami realizowanego projektu oraz Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego, Gmina Wałbrzych – lider Aglomeracji Wałbrzyskiej - przystąpiła do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy przystanków autobusowych dla miejscowości znajdujących się na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.