Aglomeracja Wałbrzyska

Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej

Projekt  pn. „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”  realizowany  jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - Konkurs Dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności i jakości usług publicznych ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Liderem projektu jest Gmina Wałbrzych. Ponadto, w projekcie biorą udział gminy: Mieroszów, Radków, Szczawno-Zdrój, Kamienna Góra, Walim, Świebodzice, Jedlina Zdrój, Gmina Miejska Nowa Ruda i Gmina Nowa Ruda. Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności usług publicznych w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez usprawnienie systemu ich świadczenia mieszkańcom.

NAJNOWSZE WYDARZENIA

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Data dodania: 2014-08-22

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu zaprasza na spotkanie informacyjne pod hasłem „Dotacje unijne i instrumenty zwrotne – wsparcie dla dolnośląskich MŚP”, które odbędzie się 3 września 2014 r. w Wałbrzychu.

Tematem spotkania będą możliwości dofinansowania z funduszy europejskich, aktualnie dostępne dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MŚP, a także założenia wsparcia w nowej perspektywie finansowej.

Zaproszenie do do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Data dodania: 2014-08-04

Szanowni Państwo

Lider Aglomeracji Wałbrzyskiej, Prezydent Wałbrzycha Pan Roman Szełemej, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”. 

Odbyły się pierwsze szkolenia dla pracowników gmin partnerskich

Data dodania: 2014-07-31

W związku z realizacją III etapu projektu pn. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej" w dniach 28, 29, 30 lipca br. odbyło się w Wałbrzychu (sala konferencyjna Centrum Aktywnego Wypoczynku „AQUA- ZDRÓJ") szkolenie z zakresu świadczenia usług publicznych i pozyskiwania środków z funduszy europejskich przeznaczonych na wspieranie rozwoju lokalnego w nowej perspektywie finansowania UE na lata 2014-2020. Szkolenie było skierowane do pracowników gmin partnerskich, uczestniczących w w/w projekcie. W szkoleniu uczestniczyło łącznie 35 osób.

 

Zawarto umowę na opracowanie „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej” dla Aglomeracji Wałbrzyskiej

Data dodania: 2014-07-07

W dniu 25 czerwca 2014r. zawarto umowę z firmą ATMOTERM S.A., z siedzibą w Opolu  na opracowanie „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej” dla wybranych Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Opracowanie dotyczy 15 gmin wchodzących w skład AW, tj.: Gminy Wałbrzych, Gminy Boguszów-Gorce, Gminy Czarny Bór, Gminy Głuszyca, Gminy Jedlina-Zdrój, Gminy miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Lubawka, Gminy Mieroszów, Gminy miejskiej Nowa Ruda, Gminy Nowa Ruda, Gminy Stare Bogaczowice, Gminy Szczawno-Zdrój, Gminy Świebodzice, Gminy Walim.