Aglomeracja Wałbrzyska

Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej

NAJNOWSZE WYDARZENIA

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Data dodania: 2015-05-12

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

KONFERENCJA „Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025  dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”

KONFERENCJA „Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Data dodania: 2015-05-07

Zaproszenie na otwarte spotkania konsultacyjne

Data dodania: 2015-05-04

W imieniu gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej, zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do udziału w otwartych spotkaniach konsultacyjnych, na których zaprezentowany zostanie projekt dokumentu pn.: „Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014 – 2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” (ZPTP).

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn.  „Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Data dodania: 2015-04-14

Prezydent Miasta Wałbrzycha Roman Szełemej, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn.

„Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.