Aglomeracja Wałbrzyska

Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej

NAJNOWSZE WYDARZENIA

Prelekcja o Aglomeracji Wałbrzyskiej w gimnazjum

Data dodania: 2014-12-15

W dniu 12.12.2014r. w ramach projektu „Z Naszą Jedynką przez Aglomerację Wałbrzyską” realizowanego przez  Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Wałbrzychu przeprowadzono prelekcję na temat Aglomeracji Wałbrzyskiej. 

Konferencja Podsumowująca

Konferencja Podsumowująca

Data dodania: 2014-12-12

W dniu 11.12.2014r. w odnowionych wnętrzach Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu przeprowadzono konferencję podsumowującą realizację projektu „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”. W konferencji i dyskusji na temat działań projektu wzięło udział około 70 uczestników.

 

 

Projekt „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” po konsultacjach społecznych

Data dodania: 2014-12-08

 

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” prowadzone były na terenie  Aglomeracji Wałbrzyskiej w terminie 04.08.-07.09.2014 r. 

Z Naszą Jedynką przez Aglomerację Wałbrzyską

Z Naszą Jedynką przez Aglomerację Wałbrzyską

Data dodania: 2014-12-02

W Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Wałbrzychu od kwietnia 2014 roku realizowany jest projekt „Z Naszą Jedynką przez Aglomerację Wałbrzyską” w ramach zadania publicznego  „Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie postaw obywatelskich wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska”-  „Inicjatywy lokalne o charakterze edukacyjnym” wspieranego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.