Aglomeracja Wałbrzyska

 

We współczesnym świecie nasilają się procesy aglomeracyjne. Miasta stają się centrami wzrostu decydującymi o poziomie życia i rozwoju otaczających ich obszarów. Równocześnie obserwuje się nasilenie konkurencji pomiędzy państwami, regionami, a nawet gminami. Konkuruje się nie tylko o inwestorów, ale również o mieszkańców, turystów, studentów, instytucje, a także zewnętrzne źródła finansowania. O pozycji ekonomicznej obszaru może zadecydować przedsiębiorczość jego mieszkańców o ile będzie efektywnie wspierana przez władze samorządowe. Aby działania wspierające mogły być skuteczne, muszą istnieć solidne podstawy infrastrukturalne i instytucjonalne, zaś samorząd powinien dysponować odpowiednimi środkami i narzędziami umożliwiającymi skuteczne wsparcie. Dobro publiczne wymaga zatem kooperacji władz samorządowych, czemu służyć powinny działania zmierzające do zacieśniania współpracy. Dodatkowym wyzwaniem są zmiany związane z perspektywą finansową UE 2014-2020 oraz na nowo wytyczonymi priorytetami Unii Europejskiej zawartymi w strategii Europa 2020.

W związku z tym 16 gmin (Kamienna Góra – Miasto, gmina wiejska Kamienna Góra, Lubawka, Nowa Ruda – Miasto, gmina wiejska Nowa Ruda, Radków, Świebodzice, Boguszów Gorce, Szczawno-Zdrój, Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Walim, Wałbrzych, Jedlina-Zdrój, Stare Bogaczowice) tworzących Aglomerację Wałbrzyską przyjęło wspólną deklarację (Deklaracja Wałbrzyska wyznaczyła fundamentalne działania zmierzające do przywrócenia stosownej rangi niniejszemu obszarowi i aktywizacji społeczno-gospodarczej Aglomeracji) rozpoczynającą współpracę, która zaowocowała opracowaniem i zatwierdzeniem Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020. Jest to dokument określający najważniejsze kierunki działań rozwojowych w obszarze funkcjonalnym Aglomeracji. 

 

Aglomeracja Wałbrzyska w  październiku i listopadzie 2013 roku powiększyła się o 7 nowych członków, tj.
- Gmina Miejska Świdnica,
- Gmina Wiejska Świdnica,
- Gmina Jaworzyna Śląska,
- Gmina Strzegom,
- Gmina Żarów,
- Gmina Dobromierz,
- Gmina Marcinowice.

Aglomeracja Wałbrzyska skupia obecnie 22 jednostki samorządu terytorialnego. Po powiększeniu jej obszar obejmuje  1748 km2   (tj. 9,46% obszaru województwa dolnośląskiego) i liczy ponad 404,4 tys. mieszkańców.

Źródło: opracowanie własne

Najważniejsze dokumenty/opracowania dotyczące Aglomeracji Wałbrzyskiej (wersje elektroniczne):

Strategia rozwoju Aglomeracji  Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2014-2020

Deklaracja Wałbrzyska