Aglomeracja Wałbrzyska

Biuro Projektu:

Urząd Miejski w Wałbrzychu
ul. Kopernika 2 
58-300 Wałbrzych

 

Koordynator projektu:

Marcin Zgórski

m.zgorski@um.walbrzych.pl

telefon:   74 66 55 324
fax:        74 66 55 326

Specjalista ds. realizacji działań i promocji projektu:

Dominika Michalak

d.michalak@um.walbrzych.pl

telefon:   74 66 55 325
fax:        74 66 55 326

Projekt pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju