Aglomeracja Wałbrzyska

Stan realizacji działań

Działanie 1 – Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla AW

Działanie 2 – Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla AW

Działanie 3 – Opracowanie Zintegrowanego programu transportu publicznego dla gmin AW

Projekt pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju