Aglomeracja Wałbrzyska

Dokumenty do pobrania:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko

Raport (uzasadnienie) z konsultacji społecznych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (projekt)

Konsultacje społeczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - prezentacja - 04.02.2015 r.

Działania konsultacyjne w ramach PGN - 19.01-08.02.2015 r.

 

Projekt pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju