Aglomeracja Wałbrzyska

Dokumenty do pobrania:

  1. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej - 09.2015
  1. Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej - 1.2015
  2. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej - prezentacja PDF - 1.2015
  3. Podsumowanie dotyczące sposobu uwzględnienia wyników prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
  1. Streszczenie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Projekt pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju