Aglomeracja Wałbrzyska

Organizacje pozarządowe uczestniczące w działaniach projektu

Dla wzmocnienia udziału społeczeństwa w procesie tworzonych dokumentów strategicznych oraz stworzenia korzystnego klimatu społecznego, zaproszono do współpracy organizacje reprezentujące interesy lokalnej społeczności oraz przedsiębiorców. Uwzględnienie głosu partnerów społeczno-gospodarczych ma na celu nie tylko zwiększenie zaangażowania ich w sprawy lokalne, ale przede wszystkim, bazując na wymianie wiedzy i doświadczeniach partnerów, wypracowanie zgodnych dla wszystkich beneficjentów decyzji.

Uwzględniając zgłaszane przez partnerów uwagi i sugestie w odniesieniu do tworzonych dokumentów strategicznych, wypracowane zostaną wspólne koncepcje w zakresie wskazanych w projekcie działań dla obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Zaproszenie do udziału w pracach na rzecz realizacji działań przewidzianych projektem zostało przyjęte przez następujące organizacje pozarządowe:

 1. Cech Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Kamienna Góra;
 2. Dolnośląscy Pracodawcy, Szczawno-Zdrój;
 3. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, Wałbrzych;
 4. Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku, Jaworzyna Śląska;
 5. Polski Klub Ekologiczny, Okręg Dolnośląski, Koło w Nowej Rudzie;
 6. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Wałbrzych;
 7. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu;
 8. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Biuro Regionalne w Wałbrzychu;
 9. Stowarzyszenie Bona Fide, Świebodzice;
 10. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kwiat Lnu”, Lubawka;
 11. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”, Jugowice;
 12. Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, Centrum Technologii Energetycznych, Świdnica;
 13. Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy;
 14. Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Wałbrzych;
 15. Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju;
 16. Wałbrzyska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Wałbrzychu

Projekt pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju