Aglomeracja Wałbrzyska

 

W 2013 roku upłynęło dziesięć lat od podpisania Porozumienia o współpracy między Województwem Dolnośląskim i Krajem Kralovohradeckim, które podpisane zostało 6 października 2003 roku w wałbrzyskim Zamku Książ. 

W myśl zawartego porozumienia oba regiony mają m.in. wspólnie wspierać przedsięwzięcia w zakresie kultury i nauki, handlu, rolnictwa, edukacji i wymiany młodzieży, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, sportu i wychowania fizycznego, turystyki, rozwoju gospodarczego i finansów, ochrony środowiska, zarządzania komunikacją i drogami, bezpieczeństwa, technologii informacyjnych, polityki i rozwoju regionalnego, administracji samorządowej, a także korzystania ze środków wsparcia finansowego Unii Europejskiej.

W latach 2003-2013 regionom udało się zrealizować wiele partnerskich projektów w wymienionych dziedzinach. Wspólne działania były realizowane przez samorządy miast, szkoły, instytucje kultury i izby gospodarcze z obu regionów. Do najważniejszych z nich należą:

W zakresie kultury, sportu i turystyki:

 • Wydanie przewodnika turystycznego Wałbrzych-Hradec Kralove połączone z obchodami Światowego Dnia Turystyki w Wałbrzychu
 • Poprawa funkcjonowania informacji turystycznej na obszarze pogranicza poprzez udostępnienie w Wałbrzychu multimedialnych kiosków informacyjnych
 • Wałbrzych, Hradec Králové - Miasta Kultury
 • Kultura łączy Hradec Kralove i Wałbrzych,
 • Poznajemy wzajemnie swoją kulturę
 • Kultura łączy narody - polsko - czeska wymiana szkół
 • Dni Kultury Chrześcijańskiej w Wałbrzychu,
 • Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w strefie pogranicza Broumovsko - Mieroszowskiego I etap
 • Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w strefie pogranicza Broumovsko – Mieroszowskiego II etap
 • Zagospodarowanie turystyczne narciarskich i rowerowych tras pogranicza Broumowsko – Mieroszowskiego
 • Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim
 •  Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten
 • Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim – etap II
 •  Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim – III. Etap
 • Zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich gór
 • Ekstremalne Pogranicze – rozwój oferty turystyki aktywnej w Hronovie i Kudowie Zdroju
 • Widoki bez granic
 • Udział w targach Info-Tour i ITB,

W zakresie edukacji

 • Wykorzystanie dziedzictwa regionu pogranicza dla realizacji celów edukacyjnych i integracyjnych w środowiskach dzieci zagrożonych marginalizacją
 • Poznaj swojego sąsiada
 • Poznawanie nie zna granic
 • Przedszkole bez granic – współpraca Przedszkola w Hronovie oraz Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Kudowie Zdroju

W zakresie wspierania przedsiębiorczości

 • I, II, III polsko-czeskie targi miast partnerskich
 • Przedsiębiorczość bez granic. Polsko - czeski internetowy portal gospodarczy
 • Czesko-polski portal innowacyjny
 • Czesko-polski biuletyn przedsiębiorcy 2010-13

W zakresie infrastruktury transportowej

 • Modernizacja komunikacji stanowiącej dostęp do przejść granicznych obszaru Broumovskiego
 • Czesko-polskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim
 • Ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej dla ruchu turystycznego Radków – Police nad Metují
 • Ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej Bożanów – Radków
 • Modernizacja dróg dojazdowych do przejścia granicznego Olešnice w Górach Orlickich – Lewin Kłodzki”
 • Projekt połączenia drogowego w Lubawce S5 - R11 oraz lobbowanie Województwa Dolnośląskiego i Kraju Kralowohradeckiego na rzecz tego połączenia

W zakresie ochrony środowiska

 • Poprawa czystości dorzeczy Łaby i Odry poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na pograniczu polsko-czeskim
 • Biologiczne unieszkodliwianie odpadów na polsko-czeskim pograniczu
 • Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój – Náchod
 • Ulepszenie stanu środowiska naturalnego w gminach Lewin Kłodzki i Olešnice v Orlických horách
 • Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko-czeskim pograniczu
 • Poprawa gospodarki wodnej oraz jakości wód dorzecza Metuji na Pograniczu Kłodzkim przez budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie miast Kudowy i Náchodu

Z efektów tych przedsięwzięć korzystają różne grupy mieszkańców i przedsiębiorców obu regionów.

Ich realizacja była możliwa dzięki wykorzystaniu programów pomocowych Unii Europejskiej: JSPF PHARE CBC Polska – Czechy 2002, JSPF PHARE CBC Polska - Czechy 2003, PIW INTERREG IIIA Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2004 - 2006, POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013. Łączna wartość całkowita zrealizowanych przedsięwzięć to ponad 40 milionów euro.

Czeska wersja powyższego tekstu.