Aglomeracja Wałbrzyska

Gmina Wałbrzych wyróżniona za stworzenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia

Dolnośląski Lider RPO 2015

Wyłoniono laureatów kolejnej edycji konkursu „Dolnośląski Lider RPO”. Uroczysta gala odbyła się 23 października br. w siedzibie Legnickiego Parku Technologicznego Letia SA, gdzie Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Cezary Przybylski wręczył nagrody i wyróżnienia beneficjentom środków Regionalego Programu Operacyjnego WD na lata 2007-2013. Wśród wyróżnionych znalazła się także Gmina Wałbrzych, uhonorowana za stworzenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia.

Tegoroczna edycja konkursu „Dolnośląski Lider RPO” była jubileuszowa. Już po raz piąty komisja wybrała spośród wszystkich beneficjentów programu najlepsze projekty.

Piąta edycja konkursu była szczególna, gdyż zakończyły się wszystkie inwestycje, których realizacja rozpoczęła się w latach 2007-2013. Dlatego też konkurs miał nieco inną formułę niż poprzednio. Wcześniej beneficjenci sami zgłaszali się do konkursu, a teraz to Instytucja Zarządzająca RPO WD wskazała i uhonorowała najlepszych.

Wśród najlepszych projektów, sfinansowanych z pieniędzy unijnych znalazły się zarówno duże inwestycje, ważne z punktu widzenia rozwoju całego Dolnego Śląska, jak i te małe, które dają szanse na rozwój małych społeczności.

Nagrodzone zostały trzy projekty:

  1. System monitoringu i usuwania zagrożeń środowiska, realizatorem którego była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;
  2. Miejski internet,za który nagrodzona została Gmina Wrocław;
  3. Innowacyjna technologia produkcji leków, dla Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy Galena.

Również Gmina Wałbrzych odniosła w tej edycji konkursu swój sukces, gdyż została wyróżniona za stworzenie Wielokulturowego Parku Stara Kopalnia.

"Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom. Nie sposób było wyróżnić dziś wszystkich, ale zapewniam że każdy ze zrealizowanych projektów był ważny i przyczynił się do rozwoju naszego regionu. To dzięki Państwu Dolny Śląsk rośnie w siłę "- mówił podczas gali Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego.