Aglomeracja Wałbrzyska

Kolejne gminy przyjęły do realizacji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

We wrześniu 2015 r. Rada Miejska w Nowej Rudzie oraz Rada Gminy Nowa Ruda przyjęły do realizacji Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

Dokumenty są wynikiem realizacji projektu pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. W ramach projektu opracowany został „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Konstrukcja dokumentu umożliwia każdej z gmin na indywidualne przyjęcie PGN w zakresie jej dotyczącym z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Więcej informacji o PGN

Załączniki:


 

Projekt pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.