Aglomeracja Wałbrzyska

KONFERENCJA „Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”

W dniu 7 maja o godzinie 12:00 w Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniom dot. transportu publicznego na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej (AW).

Celem spotkania było zaprezentowanie i podsumowanie rezultatów prac przeprowadzonych w ramach realizowanego przez gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej projektu pn.: „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa przyznanych
w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Liderem projektu jest Gmina Wałbrzych.

Głównym celem dokumentu strategicznego „Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, zaprezentowanego podczas konferencji, jest poprawa jakości i atrakcyjności transportu publicznego. Obecnie na obszarze terytorialnym AW problemem jest utrudniona dostępność do komunikacji publicznej, w tym brak bezpośrednich połączeń między partnerskimi gminami. Rozwiązanie tego zagadnienia wymaga zintegrowanego podejścia z uwzględnieniem powiązań funkcjonalnych. Zaprezentowana strategia przedstawia propozycje usprawnienia funkcjonowania komunikacji publicznej, a tym samym uczynienia jej bardziej przyjaznej dla mieszkańców.

Interesariuszami spotkania byli przedstawiciele partnerskich gmin, samorządów, przedsiębiorstw organizujących transport publiczny, jak również partnerzy społeczno-gospodarczy w tym organizacje pozarządowe.

Moderatorem konferencji byli przedstawiciele firmy „Trako” Wierzbicki i Wspólnicy SJ, wykonawcy prezentowanego dokumentu strategicznego.