Aglomeracja Wałbrzyska

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów konkursu w ramach Poddziałania 1.5.2. Rozwój produktów i usług MŚP- ZIT AW

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym dla potencjalnych beneficjentów konkursu w ramach Poddziałania 1.5.2. Rozwój produktów i usług MŚP- ZIT AW w dniu 10 listopada 2015r. godz. 12.00-15.00. Miejsce spotkania: T-Park ul. Szczawieńska 2, Szczawno- Zdrój.

Szczegóły spotkania na stronie internetowej www.ipaw.walbrzych.eu/wiadomosci/spotkanie-informacyjne-dla-przedsiebiorcow-10-listopada-2015r-poddzialanie-1-5-2-zit-aw/