Aglomeracja Wałbrzyska

Spotkanie konsultacyjne dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2015-2025

W związku z trwającymi pracami dotyczącymi opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2025, Prezydent Miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne nad założeniami programu rewitalizacji dzielnicy Podgórze.

Spotkanie odbędzie się 9 listopada 2015 r. o godzinie 16.00 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu, ul. Poznańska 8.

Na spotkaniu zaprezentowane zostaną założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha wraz z aktualnym stanem prac nad dokumentem, zgodnym z uchwaloną 9 października br. przez Sejm RP, Ustawą o rewitalizacji. Zaproszeni goście przedstawią także dobre praktyki rewitalizacji w Polsce i na świecie, a także przybliżą zarys historyczny Podgórze. Ważnym elementem konsultacji są warsztaty przeprowadzane z udziałem mieszkańców dzielnicy, którzy mogą bezpośrednio zgłaszać swoje propozycje i uwagi dot. rewitalizacji miasta.

Na konsultacje zapraszamy wszystkich mieszkańców dzielnicy, a także zarządców nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe i przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze Podgórza.

Jest to już piąte spotkanie organizowane w ramach rozpoczętego cyklu rozmów i konsultacji ze wszystkimi środowiskami/interesariuszami procesów rewitalizacyjnych w Wałbrzychu, które jest jednym z etapów przygotowania dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2015-2025”.