Aglomeracja Wałbrzyska

Spotkanie "Środa z Funduszami" - 6 lipca 2016 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne z cyklu „Środa z Funduszami". W tym samym terminie spotkania odbędą się również w Jeleniej Górze, Legnicy i Wrocławiu.
Spotkanie będzie dotyczyć dofinansowania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 dla przedsiębiorców na rozwój firmy i odbędzie się 6 lipca 2016 roku.

Podczas spotkania zostaną przedstawione możliwości pozyskania dotacji na rozwój firmy poprzez:

  • wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, wsparcia okołobiznesowego, wsparcia lokalnych firm w promocji i ekspansji na rynki zewnętrzne.
  • modernizację energetyczną firm celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,
  • inwestycje w sferze usług społecznych (np. placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku),
  • nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji, częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności gospodarczej realizowane w ramach Rejestru Usług Rozwojowych,
  • szkolenia w zakresie nauki języków obcych i ICT.

Pracownicy PIFE omówią założenia wsparcia przewidzianego, zarówno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, jak również programów krajowych.
Przedstawiona zostanie również oferta skorzystania przez przedsiębiorców z pożyczek korzystniejszych niż bankowych.

Ofertę działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek przedstawi przedstawiciel ZUS Oddział Wałbrzych.

Spotkanie odbędzie się 6 lipca 2016 r. w Wałbrzychu w siedzibie Ratusza Miejskiego przy Placu Magistrackim 1
(II piętro, sala 26) w godzinach od 10:00-13.00.


Zgłoszenia udziału należy przesyłać drogą elektroniczną na adres pife.walbrzych@dolnyslask.pl z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwy reprezentowanej firmy.


Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Sale, w których odbędą się spotkania, są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 74 66 55 172 lub 173.

Szczegółowe informacje na temat spotkań są dostępne na stronie http://www.rpo.dolnyslask.pl lub w dolnośląskich Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapraszamy do udziału!