Aglomeracja Wałbrzyska

Weź udział w akcji ekologicznej CLIMATHON WAŁBRZYCH 2015 - Etap I

                                                                                     

Prezydent Miasta Wałbrzycha Roman Szełemej zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w Climathon Wałbrzych 2015.

W dniu 18 czerwca 2015 r. Miasto Wałbrzych będzie współorganizatorem a zarazem jedynym w Polsce gospodarzem międzynarodowej akcji ekologicznej pn. „CLIMATHON”. Jest to inicjatywa organizacji Climate-KIC, działającej na rzecz łagodzenia zmian klimatu, wspieranej przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii. Dla Naszego Miasta jest to szczególne wyróżnienie, gdyż będziemy mieli zaszczyt współuczestniczyć w tym wydarzeniu z takimi miastami jak Londyn, Waszyngton, Kopenhaga czy Pekin.

Patronując temu globalnemu wydarzeniu pragniemy zaprosić Państwa do udziału w rywalizacji, której szczytnym celem jest wypracowanie innowacyjnych, realnych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego w odniesieniu do Miasta Wałbrzycha. Współuczestnictwo przebiegało będzie w 2-5 osobowych grupach, które poprzez tzw. burzę mózgów w ciągu 24-godzinnego „Hack'a” wypracują mądre rozwiązanie dla zadanego wyzwania.

Zachęcamy wszystkich pasjonatów ekologii, którzy mają wiedzę i pomysły, do udział w inicjowaniu potencjalnych odpowiedzi na zidentyfikowane wyzwanie:

Jak zwiększyć aktywność mieszkańców w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (OZE)?

Rozpatrywanym zagadnieniem będzie skuteczne wdrożenie odnawialnych źródeł energii w domach i firmach. Szczegółowy opis akcji „CLIMATHON” w Wałbrzychu przesyłamy Państwu w załączeniu.

Państwa zaangażowanie w akcję CLIMATHON będzie cennym wkładem w edukację ekologiczną mieszkańców Wałbrzycha, a ponadto przyczyni się do realizacji programu ZIELONY WAŁBRZYCH 2020.

SZCZEGÓŁY CLIMATHON WAŁBRZYCH 2015

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do podjęcia wyzwania ekologicznego:

JAK ZWIĘKSZYĆ AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW W WYKORZYSTANIU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE)?

CZYLI:

Jakimi działaniami zaangażować wszystkich mieszkańców i partnerów w postawy prosumenckie tak, by ograniczyć niską emisję w Wałbrzychu? Jak rozwijać aktywność obywateli do wdrażania OZE w swoich domach i zakładach?

KIEDY PODEJMUJEMY WYZWANIE?

W dniu 18 czerwca 2015 r. od godziny 10:00 odbędzie się 24-godzinne wydarzenie, którego celem jest wypracowanie przez uczestników własnego innowacyjnego pomysłu na realizację postawionego pytania.

KTO MOŻE PODJĄC WYZWANIE?

Każdy mieszkaniec!!! Nie ma żadnych ograniczeń!!!

Trzeba jedynie zgłosić do organizatorów zespoły, 2-5 osobowe, które zechcą podjąć się rywalizacji i znaleźć rozwiązanie wyzwania. Dołączyć można zarówno myśląc już o konkretnym rozwiązaniu lub wyłącznie z głową otwartą na pracę w zespole.

GDZIE ODBĘDĄ SIĘ WARSZTATY?

W ramach globalnej akcji proekologicznej CLIMATHON, na terenie Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia”, dla uczestników zorganizowane zostaną stanowiska warsztatowe.

Uczestników wspierać będą trenerzy, czyli osoby dysponujące fachową wiedzą w zakresie podjętego wyzwania.

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ?

Uczestnicy wyzwania zobowiązani są jedynie do przyjścia z własnym laptopem i programem do tworzenie prezentacji multimedialnej.

CO JEST CELEM WYZWANIA?

Wypracowanie realnych rozwiązań, które zachęcą mieszkańców do korzystania
z Odnawialnych Źródeł Energii.

ETAPY

Wyzwanie podzielone zostało na 3 etapy.

Etap I: W pierwszym etapie wybieramy najlepszy pomysł – 18 CZERWCA 2015 - 24h HACK
Etap II: Organizatorzy oraz zwycięzcy I etapu, w okresie od czerwca do listopada 2015 r., podejmują wspólne działania na rzecz szczegółowego rozwinięcia pomysłu.
Etap III: PARYŻ! - to finał dla najlepszych rozwiązań na świecie, zaplanowany na grudzień 2015 r.
Polegał będzie na zaprezentowanie innowacyjnego rozwiązania w międzynarodowym gronie
i udziale w międzynarodowej konferencji klimatycznej COP21, kluczowego przedsięwzięcia
Live Earth oraz Narodów Zjednoczonych

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ DO WYZWANIA?

Wypełniając zgłoszenie na stronie www.climate-kic.org/climathon

Więcej informacji na stronie: www.climate-kic.org/climathon

Plakat Climathon Wałbrzych 2015