Aglomeracja Wałbrzyska

Zaproszenie do udziału w konkursie

Dostałeś dotację z Funduszy Europejskich i zrealizowałeś ciekawy projekt? To właśnie czas i szansa, aby pokazać go Polsce poprzez zgłoszenie się do konkursu Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich!  Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 czerwca 2015 r.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nagrodzi najlepsze przedsięwzięcia dotyczące turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej, rozwiązań cyfrowych, kultury i sztuki, edukacji oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Zachęcamy do przesłania zgłoszenia zwłaszcza, że w konkursie pojawiły się nowe kategorie tj. turystyka mobilna i wirtualna, kultura i sztuka, miejsce przyjazne rodzinie oraz edukacja.

W VIII edycji konkursu nagrody przyznane zostaną w następujących kategoriach:

Rewitalizacja - wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych i nadanie im nowych funkcji,
Obiekt turystyczny - np. muzeum, hotel, zamek, pałac, zajazd, centrum kongresowe, skansen, obiekt sakralny itp.,
Turystyka mobilna i wirtualna - usługi turystyczne wykorzystujące aplikacje mobilne i internet; np. wirtualny spacer, internetowe platformy turystyczne, e-mapy, e-booki, internetowe przewodniki, itp.,
Turystyka aktywna - np. ścieżka rowerowa, szlak wodny, szlak turystyczny, obiekt sportowo-rekreacyjny,
Kultura i sztuka - instytucje kultury, a także promocyjne wydarzenia kulturalne o charakterze cyklicznym,
Miejsce przyjazne rodzinie - np. park tematyczny, biblioteka, ogródek jordanowski, ogród zoologiczny, centrum wypoczynkowo-edukacyjne, park orientacji przestrzennej,
Edukacja - np. edukacyjne centrum naukowe, program edukacyjny, cykliczne spotkania edukacyjne, wydarzenia sportowo-rekreacyjno-edukacyjne.

Dlaczego warto się zgłosić?

Udział w konkursie to niepowtarzalna szansa na wypromowanie projektów, z których są Państwo dumni i które przyczyniły się do zmian w Państwa otoczeniu. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni statuetką „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, tablicą pamiątkową i dyplomem, a także zindywidualizowanymi pakietami promocyjnymi. Warto pamiętać, że znalezienie się w gronie nominowanych i laureatów, to duży prestiż i szansa na większą rozpoznawalność zarówno projektu, jak i instytucji, która go zrealizowała.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i odesłania go, wraz z materiałami ilustrującymi projekt (zdjęcia, krótkie filmy, publikacje, prezentacje itp.), pocztą tradycyjną oraz elektroniczną na adres biura konkursu.

 

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronach: www.FunduszeEuropejskie.gov.pl oraz www.smartlink.pl.

 

Wszelkich wyjaśnień udzielają pracownicy Biura Konkursu:

 

tel. ogólny: 61 849 90 40

Piotr Koziróg: 605-517-004

Agata Rokita: 605-517-009

Dorota Hammermeister: 602-510-591