Aglomeracja Wałbrzyska

Aktualności

Zaproszenie na otwarte spotkania konsultacyjne

Data dodania: 2015-05-04

W imieniu gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej, zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do udziału w otwartych spotkaniach konsultacyjnych, na których zaprezentowany zostanie projekt dokumentu pn.: „Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014 – 2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” (ZPTP).

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn.  „Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Data dodania: 2015-04-14

Prezydent Miasta Wałbrzycha Roman Szełemej, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn.

„Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Gmina Strzegom przystąpiła do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN)

Data dodania: 2015-03-13

Gmina Strzegom przystąpiła do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN). Na opracowanie PGN Gmina Strzegom otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Podsumowanie konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii ZIT

Data dodania: 2015-03-04

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

„Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz projektu Prognozy oddziaływania na środowisko”

Data dodania: 2015-01-26

Prezydent Miasta Wałbrzycha Pan Roman Szełemej, w nawiązaniu do rozpoczętych konsultacji społecznych, zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, poświęconym zagadnieniom w zakresie projektu dokumentu pn.:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Data dodania: 2015-01-21

Prezydent Miasta Wałbrzycha Pan Roman Szełemej, w nawiązaniu do rozpoczętych konsultacji społecznych, zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, poświęconym zagadnieniom w zakresie projektu dokumentu pn.:

„Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Aglomeracji Wałbrzyskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Data dodania: 2015-01-19

 

Szanowni Państwo,

Lider Aglomeracji Wałbrzyskiej, Prezydent Wałbrzycha Pan Roman Szełemej, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko.

Zaproszenie do do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii ZIT dla AW"

Data dodania: 2015-01-15

 

Szanowni Państwo,

Lider Aglomeracji Wałbrzyskiej, Prezydent Wałbrzycha Pan Roman Szełemej, zaprasza do udziału
w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko
projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”
.

Konferencja dla przedsiębiorców z Algomeracji Wałbrzyskiej

Data dodania: 2015-01-15

Szanowni Państwo,

Prezydent Wałbrzycha Pan Roman Szełemej, zaprasza do udziału w konferencji dla przedsiębiorców z Aglomeracji Wałbrzyskiej

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU NA KONIEC ROKU 2014

Data dodania: 2014-12-23

Projekt nr 45/MOF/2/2013 pn.: „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierającyc integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”

Prelekcja o Aglomeracji Wałbrzyskiej w gimnazjum

Prelekcja o Aglomeracji Wałbrzyskiej w gimnazjum

Data dodania: 2014-12-15

W dniu 12.12.2014r. w ramach projektu „Z Naszą Jedynką przez Aglomerację Wałbrzyską” realizowanego przez  Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Wałbrzychu przeprowadzono prelekcję na temat Aglomeracji Wałbrzyskiej. 

Konferencja Podsumowująca

Konferencja Podsumowująca

Data dodania: 2014-12-12

W dniu 11.12.2014r. w odnowionych wnętrzach Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu przeprowadzono konferencję podsumowującą realizację projektu „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”. W konferencji i dyskusji na temat działań projektu wzięło udział około 70 uczestników.

 

 

Projekt „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” po konsultacjach społecznych

Data dodania: 2014-12-08

 

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” prowadzone były na terenie  Aglomeracji Wałbrzyskiej w terminie 04.08.-07.09.2014 r. 

Z Naszą Jedynką przez Aglomerację Wałbrzyską

Z Naszą Jedynką przez Aglomerację Wałbrzyską

Data dodania: 2014-12-02

W Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Wałbrzychu od kwietnia 2014 roku realizowany jest projekt „Z Naszą Jedynką przez Aglomerację Wałbrzyską” w ramach zadania publicznego  „Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie postaw obywatelskich wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska”-  „Inicjatywy lokalne o charakterze edukacyjnym” wspieranego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 

Podnoszenie jakości usług publicznych w Aglomeracji Wałbrzyskiej

Podnoszenie jakości usług publicznych w Aglomeracji Wałbrzyskiej

Data dodania: 2014-11-20

Dobiega końca realizacja pierwszego wspólnego projektu partnerskiego realizowanego  przez 10 jednostek samorządu terytorialnego Aglomeracji Wałbrzyskiej, które dostrzegły konieczność podniesienia jakości i dostępności usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców.

Atrakcje Dolnego Śląska na telebimach

Atrakcje Dolnego Śląska na telebimach

Data dodania: 2014-11-06

Gmina Wałbrzych zakończyła realizację projektu „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej. 

Otwarcie Starej Kopalni w Wałbrzychu

Otwarcie Starej Kopalni w Wałbrzychu

Data dodania: 2014-11-03

Dobiega końca realizacja jednej z najciekawszych rewitalizacji w Europie.

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Data dodania: 2014-10-16

Konsultacje projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” prowadzone były na terenie całej Aglomeracji Wałbrzyskiej w terminie 04.08.-07.09.2014 r. Treść dokumentu wraz z zaproszeniem do udziału w konsultacjach opublikowana została na stronach internetowych każdej z Gmin – Członków Aglomeracji Wałbrzyskiej. 

Najpiękniejszy salon Wałbrzycha

Najpiękniejszy salon Wałbrzycha

Data dodania: 2014-10-10

Po efektownej modernizacji uroczyście otwarto Plac Magistracki, o którym prezydent Roman Szełemej powiedział, że powinien być piękny jako miejska wizytówka i wyjątkowy,oddający charakter i ambicje wałbrzyszan.

Kolejne przedsiębiorstwa w strefie

Kolejne przedsiębiorstwa w strefie

Data dodania: 2014-10-06

Sto nowych miejsc pracy powstanie w Kamiennej Górze dzięki wręczonym we wrześniu nowym pozwoleniom na prowadzenie działalności gospodarczej w Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Otrzymały je spółki Miranda 2 i Miranda 3. Obie wchodzą w skład grupy kapitałowej Lubawa S.A.