Aglomeracja Wałbrzyska

Dokumenty strategiczne

  1. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ - I.2016 r.
  1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

 

Materiały konferencyjne

  1. Konferencja Konsultacyjna dotycząca raportu na temat jakości i dostępności usług publicznych świadczonych w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej 13.12.2013 r.
  2. Prezentacja systemu pomiaru jakości usług publicznych oraz 5 przedwstępnych studiów wykonalności w ramach projektu pt.  "Usługi publiczne, jako istotny czynnik rozwoju lokalnego  w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”

 

Materiały szkoleniowe

Szkolenia dla partnerów społeczno-gospodarczych dotyczace rozwoju lokalnego i usług publicznych (4, 5, 6 grudnia 2013 r. oraz 9, 10, 11 grudnia 2013 r. w Wałbrzychu). 

 

Materiały szkoleniowe

Szkolenia dla pracowników gmin partnerskich dotyczące rozwoju lokalnego i usług publicznych (28-30.07.2014 r., 18-20.08.2014 r., 22-24.09.2014 r. w Wałbrzychu oraz 17-19.09.2014 r.  w Nowej Rudzie). 

 

Konferencja podsumowująca realizację projektu „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” - 11.12.2014 r.