Aglomeracja Wałbrzyska

 

Zapraszamy mieszkańców Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej do udziału w konsultacjach społecznych w ramach projektu pt.

"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Zgromadzone informacje mają duże znaczenie, ponieważ pozwolą one przyczynić się do poprawy systemu realizacji usług publicznych w celu zwiększenia ich efektywności, skuteczności, dostępności oraz jakości.

Zachęcamy do wypełnienia zamieszczonej poniżej ankiety.