Aglomeracja Wałbrzyska

 

Biuro Projektu:

Urząd Miejski w Wałbrzychu
ul. Kopernika 2 
58-300 Wałbrzych

 

telefon:  74 66 55 324
e-mail:    bfe.projekty@um.walbrzych.pl