Aglomeracja Wałbrzyska

 

Liderem projektu jest Gmina Wałbrzych, natomiast partnerami biorącymi udział w realizacji projektu są gminy:

Niniejszy projekt skierowany jest do 10  z 16 gmin, które są członkami Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dobór gmin do projektu był rezultatem badania ankietowego. W wyniku przeprowadzonych ankiet uzyskano dane potrzebne do przygotowania dokumentacji projektowej. Ankieta była również wstępną formą deklaracji udziału w projekcie.

Ostateczną deklarację udziału potwierdziło 10 gmin, w tym 5 z powiatu wałbrzyskiego (56% gmin z powiatu wałbrzyskiego), 1 gmina z powiatu kamiennogórskiego, 1 gmina z powiatu świdnickiego i 3 gminy z powiatu kłodzkiego.