Aglomeracja Wałbrzyska

Gmina Nowa Ruda

 

Gmina Nowa Ruda jest gminą wiejską w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, położona w Sudetach Środkowych u podnóża Gór Sowich, w dolinach rzek Włodzicy i jej dopływu – Woliborki. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie wałbrzyskim.

Siedzibą gminy jest Nowa Ruda. Gmina znajduje się na trasie łączącej Wrocław z Republiką Czeską - 10 km od przejścia Tłumaczów - Otovice.

Gmina Nowa Ruda ma powierzchnię 140 km2 i położona jest w odległości 450 km od Warszawy, w niedalekim sąsiedztwie ważnego międzyregionalnego korytarza tranzytowego o kierunku północ - południe łączącego Wrocław z Pragą z przejściem granicznym w Kudowie. Gmina posiada dogodne połączenie drogowe z Wałbrzychem oraz Kłodzkiem, a także z Czechami poprzez przejścia graniczne w Tłumaczowie i Głuszycy. Dzięki linii kolejowej mieszkańcy gminy mają także dogodne połączenie z Wałbrzychem oraz Kłodzkiem, a także poprzez węzeł wałbrzyski połączenie z całym Dolnym Śląskiem.

Wejście do Unii Europejskiej oraz otwarcie granic znacząco zwiększyło atrakcyjność inwestycyjną Polski. Bezpośrednie sąsiedztwo z Republiką Czeską i bliskie położenie z Niemcami jest dodatkowym atutem Gminy Nowa Ruda.

Więcej informacji na gmina.nowaruda.pl